Välkommen till Lilla Ornäs Gård!

 

Området runt Ornäs betraktas som riksintressant ur kulturhistoriskt perspektiv. Det är en gammal bygd med fynd från järnåldern och framåt. Ornäs som kommer av ordet "or", betyder grus och nämns första gången i skrift 1318. Vid 1400-talets slut hade byn omvandlats till en storgård ägd av Stig Hansson. Det var dennes dotter Barbro som hjälpte Gustav Vasa att fly genom avträdet på den riksbekanta loftbodens baksida. Under 1600-talets början delades gården i Stora och Lilla Ornäs. Efter Ornäs delning kom Lilla Ornäs att stanna i släkten Hiort af Ornäs ägo ända fram till 1862. Vid slutet av 1800-talet blev gårdarna än en gång sammanslagna. 1912 blir Lilla Ornäs till salu, Johan Emanuel Gustafsson, rättaren på Stora Ornäs köper då Lilla Ornäs av Siljan Kol AB och gårdarna blir åter igen egna. Idag är det fjärde generationen, Fredrik Gustafsson, barnbarnsbarn till Johan som övertagit. 2012 firade familjen Gustafsson 100-års jubileum på Lilla Ornäs.

 

Lilla Ornäs är mest känt för är den riksbekanta Ornäsbjörken som Landssekreteraren Hans Gustaf Hiort hittade på sina ägor år 1767. Från 1600-talet finns härbren i välbevarat skick stående i gårdens sydsluttning. Markerna kring Lilla Ornäs bär idag en tydlig kulturhistorisk prägel och ligger vackert beläget i dalgångens sydliga läge.

Idag bedrivs en viss ridverksamhet på gården. (Se Kontakt).

 

 

Copyright © All Rights Reserved