Ekarna på Lilla Ornäs

 

På gården Lilla Ornäs i Dalarna gör gårdsägaren Hans Gustaf Hiort en märklig upptäckt då han vandrar omkring på sina ägor. Vid en stenbunden backe med trädslag såsom björk, gran, tall och några rönnar växandes, finner han en liten björkliknande planta. Bladen visar sig vara mycket djupt flikiga, ingen växt han tidigare sett eller känt till.

 

Hans Gustaf låter sätta plantan intill mangården, men det visar sig att den inte får vara ifred för vare sig folk eller fä, så året därpå låter han flytta ner den i sin trädgård. Detta år, 1768, skickar han några löv i ett brev till blomsterkonungen Carl von Linné, som blir nyfiken och förundrad över denna växt, som inte heller han tidigare skådat. Linné vill att hela plantan skall sändas ner till Upsala Academie Trädgård. Men detta blir av någon anledning inte av, utan plantan växer sig till ett ståtligt träd på Lilla Ornäs.

 

Det latinska namnet lyder Betula pendula Dalecarlica. År 1878 lyckas man ympa några kvistar av trädet och man kan kring 1885 för första gången saluföra plantor av Ornäsbjörk. Det var i grevens tid för den 16 april 1887 faller trädet omkull i en storm.

 

I dag står två stycken ättlingar till moderträdet på samma plats som Hans Gustaf lät sätta plantan, omgivna av de månghundraåriga ekar som redan fanns där när den första Ornäsbjörken

växte till sig.

 

År 1917, i samband med firandet av Linnés födelse, fick platsen ett minnesmärke med inskriptionen ”Fridlyst Naturminne” samt ett nytt träd planterat. Hundratalet skolbarn från Stora

Tuna och Torsång var med under firandet och direktör Torssell höll tal.

 

1985 utnämns Ornäsbjörken till Sveriges Riksträd. Av tradition firas Linnés födelse den 23:e maj varje år och vid 300-årsjubiléet 2007 fick gården Lilla Ornäs planterat ännu en Ornäsbjörk av tidigare trädgårdsskolan Vassbos egen trädgårdsmästare Olle Ridelius

 

 

Copyright © All Rights Reserved